Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompakta och energieffektiva transmissioner - Styrning och prediktering av funktionsytans beteende

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd YR
Bidrag från Vinnova 4 085 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2015-06908sv.pdf (pdf, 410 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet har varit skapa förutsättningar för val av ytegenskaper for optimal inkörning av transmissionskomponenter för tunga fordon. Detta har gjorts genom att utveckla metodik för simulering av given form, yt-topografi och analys av ytstruktur under inkörningen. Syftet var att ge en mer robust och bättre prediktering av verkningsgrad och livslängd av kuggkontakter i växellådor. Simuleringsmodellen har kopplats med experimentell utvärdering och karakterisering, potentialen att använda rätt ytstruktur och inkörda kugghjul i transmissioner för tunga fordon har kunnat visas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projekt har bidragit till ökad kunskap för hur en robust yta skapas vid tillverkningen och hur ytan sedan påverkas under inkörningen, vilket innebär nya möjligheter att förbereda komponenten för lång livslängd och hög verkningsgrad. Industripartnerna har genom doktorandernas forskning ökat sin kunskap hur en robust yta skapas vid tillverkningen och hur ytan sedan påverkas under inkörningen. Grunden har därmed satts till att bättre förbereda transmissionskomponenterna för lång livslängd och hög verkningsgrad, vilket stärker de industriella parternas konkurrenskraft.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts tillsammans med KTH, Chalmers, Volvo och Scania. Projektet var uppdelat i fyra milstolpar och regelbundna projektmöten har hållits. Doktoranderna har regelbundet besök industriparterna både kortare och längre tider för att utföra både provning och analys. Utvecklingen av simuleringsmetoder och karakterisering av ytor och material har utförts av KTH och Chalmers med stöd av industriparterna. Arbetet vid KTH och Chalmers har kompletterats med provning, utredningar och utvärderingar vid Scania CV och Volvo.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2020

Diarienummer 2015-06908

Statistik för sidan