Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompakt Millimetervågsbyggsätt för Framtidens Kommunikations- och Sensorsystem

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Ericsson, SAAB och Chalmers har i detta projekt undersökt ett nytt byggsätt för framtidens multi-antenn mm-vågssystem. Det föreslagna byggsättet möjliggör en kompakt och högpresterande integration av gallium-nitrid, kisel CMOS och planara gruppantenner. Under projektets gång har det ursprungliga konceptet förfinats och experimentellt verifierats genom prototyper. Projektet har resulterat i ny förståelse kring hur elektriska- mekaniska och termiska effekter samspelar och kan hanteras, vilket lägger grunden för vidare utveckling av framtidens trådlösa system.

Resultat och förväntade effekter

De byggsätt som används i dagens kommunikations- och sensorsystem kan inte lätt anpassas till kraven i mm-vågs/multi-antenn-tillämpningar. Det vertikala byggsättet som utvecklats i projektet visar på en möjlig väg att kombinera hög effektutveckling och samtidigt hög elektrisk prestanda upp till mm-vågsfrekvenser. Även om konceptet inte direkt kan appliceras i befintliga produkter, så har de upparbetade kunskaperna och tekniska processerna avgörande betydelse vid utveckling av både dagens och kommande högintegrerade kommunikations- och sensorsystem.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi på ett effektivt sätt kunna utnyttja parternas unika bakgrund inom integrerade GaN-processer och mätteknik för komponenter med hög uteffekt (Chalmers), produktionsprocesser för mm-vågsfrekvenser (Ericsson) och byggsätt för stora antennsystem (Saab). Genom intensivt samarbete har vi experimentellt och teoretiskt kunnat förstå gränserna hos det föreslagna byggsättet. Projektet har, mer än vi ursprungligen förutspått, fört samman tvärvetenskapliga kompetenser inom och mellan projektparterna. Nya projekt kommer att bygga vidare på dessa nya samarbeten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2020

Diarienummer 2017-01898

Statistik för sidan