Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kollektiv kompetens och småskaliga innovationer

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 2 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - augusti 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Titel

Kollektiv kompetens och småskaliga innovationer

Projektets ena syfte är att utveckla en `relationell´ föreställningsram kring kollektiv kompetens, vilken också kan vägleda arbetet med att främja uppkomsten av småskaliga innovationer i det arbetsplatsnära sammanhanget. Projektets andra syfte är att konkret visa på betydelsen av att medvetet fokusera utbyggnaden av kollektiv kompetens samt utifrån vår samverkan med olika företag visa hur detta kan åstadkommas i praktiken.

Långsiktiga effekter som förväntas

Studien förväntas mer direkt resultera i förbättrad kompetenshantering i de ingående fallföretagen. En modell för diskussion och kommunikation kring kollektiv kompetens kommer att utvecklas för vart och ett av de fyra fallföretagen. Då dessa företag representerar olika branscher (telekommunikation, bioteknologi, förpackningsteknologi och detaljhandel) möjliggörs också komparation och generering av mer generell kunskap om olika möjligheter att utveckla kollektiv kompetens.

Upplägg och genomförande

Projektets metodologi betonar interaktiv samverkan med fyra företag i realtid. Vårt sätt att sprida resultatet från projektet omfattar olika seminarier med dessa företag, artiklar samt produktion av case-material att användas i samband med företagsutbildning och traditionell universitetsutbildning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 februari 2020

Diarienummer 2007-02087

Statistik för sidan