Koldioxidfri energilösning för asfalt

Diarienummer
Koordinator LKAB MINERALS AB
Bidrag från Vinnova 9 740 500 kronor
Projektets löptid maj 2019 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2019 (vår)

Syfte och mål

Utveckla, implementera och marknadsföra unik mikrovågsteknik för att värma asfalt. Asfalt blandas med magnetit och värms med mikrovågsteknik. Tekniken innebär uppvärmning med el istället för fossila bränslen vilket kommer att leda till en minskning av koldioxidutsläppen. Mikrovågstekniken ger minskad risk för brännskador och utsläpp och kommer att leda till förbättrad arbetsmiljö. De minskade koldioxidutsläppen leder även till en förbättrad global miljö. Tekniken ger mer jämställda arbetsplatser. Tekniken utvecklas med en partnersammansättning med unik kompetens.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kan presentera detaljerad information kring utrustning och material som krävs för att tillverka gjutasfalt för tätskikt, lagning av vägar och andra tätskikt, torkning av ballast och uppvärmning av återvunnen asfalt samt mobil utrustning för utläggning i vägnätet. Ev Show-stoppers av teknisk karaktär har validerats genom analyser, lab försök och tester i pilotskala. Prestanda erhålls genom att validera kapacitet, optimerade blandningar och materialegenskaper samt mobila verks energibehov. Patent samt marknadsmöjligheter skall vara framtagna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har flera vertikala arbetspaket (AP) där man tar fram de demoanläggningar som krävs för genomförandet. Projektet består också av en horisontell del där de mjuka frågorna behandlas. De horisontella aktiviteterna ingår i samtliga AP och ska arbeta integrerat med dessa. Projektet har ett antal beslutspunkter där man beslutar om man kan gå vidare eller inte. Projektet har en projektledare som jobbar både internt och externt och är kontaktperson mot Vinnova. Projektet har även en styrgrupp och en referensgrupp för att stödja projektets utveckling. Projektet varar 2 år, Q1-Q8.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 april 2019

Diarienummer 2019-00847

Statistik för sidan