Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Koldioxidfri energilösning för asfalt

Diarienummer
Koordinator LKAB MINERALS AB
Bidrag från Vinnova 9 740 500 kronor
Projektets löptid maj 2019 - september 2021
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att utveckla en CO2 fri värmningsteknik för asfalt. En metod med mikrovågsteknik har testats där magnetit, en energiabsorbent, blandas i asfalten. Mängd magnetit och storlek på magnetitkornen har bestämts med beräkningar, laboratorieförsök och fullskaleförsök. Tester har gjorts med en utvecklad pilot <0,5 ton. magnetitblandad asfalt klarar kraven för beläggningar. med tekniken blir arbetsmiljön bättre, vi får mindre utsläpp inkl strålning och lägre bullernivåer än med dagens teknik. marknad finns, stora mängder asfalt läggs årligen. jämställdheten underlättas.>

Långsiktiga effekter som förväntas

Vid elektrifierad teknik minskas koldioxidutsläppen radikalt, renare teknik ger en bättre arbetsmiljö och gör branschen mera attraktiv för både kvinnor och män. Cirkularitet och hållbarhet hamnar i fokus. Graden av återvunnen asfalt kan öka med den nya tekniken. Nya logistiklösningar har identifierats där värmning och blandning av asfaltmassor sker vid utläggningen och inte vid stora asfaltverk. Långa transporter med tungt material minskas. Värmning kan digitaliseras och göras exaktare med mindre risk för övervärmning. Tekniken kan få stor spridning internationellt.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av 10 parter med olika erfarenheter, kompetenser och expertområden. Framdrift har skapats genom att samverka och dela kunskap och erfarenhet mellan varandra. Möten har främst hållits digitalt. Studier har skett genom teoretiska studier, intervjuer av personer i branschen samt genom praktiska försök. Projektet har jobbat med recept, pilot och fältförsök, styrmedel och nytta, marknad och affärer, arbetsmiljö och jämställdhet samt kommunikation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 oktober 2021

Diarienummer 2019-00847

Statistik för sidan