Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Koldioxidbudgetar som ram för en koordinerad klimatomställning

Diarienummer
Koordinator Svenska Klimatsekretariatet AB (svb)
Bidrag från Vinnova 1 499 999 kronor
Projektets löptid juni 2022 - april 2024
Status Pågående
Utlysning Insatser för civilsamhällets transformation
Ansökningsomgång Civilsamhällets lösningar för klimatomställning

Syfte och mål

Projektets syfte är att öka takten, effektiviteten och den demokratiska förankringen i den svenska klimatomställningen. Det görs genom att utveckla en metod för kunskapshöjning, inkluderande dialog och att med hjälp av koldioxidbudgetar som ram ta fram konkreta färdplaner som kan användas som beslutsunderlag i kommuner, regioner samt inom näringsliv och industri. Genom att sätta upp klimatmål baserade på en koldioxidbudget skapas mer skärpa och tydlighet än med Sveriges nuvarande netto-nollmål och det blir lättare att fördela ansvar på olika samhällsaktörer.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är att projektparterna stärker sin förmåga att delta i ett kvalitativt samtal kring klimatomställningen, och medskapar en process för hur klimatmål i enheten totala koldioxidutsläpp kan fördelas. Underlaget sprids vidare, vilket leder till en mer koordinerad och effektiv klimatomställning i samhället. På nationell nivå skapas kompetens och en prototyp för hur koldioxidbudgetar används i praktiken genom kvantitativa och tidssatta färdplaner, som utgår från omställning genom ökad förnybar energiproduktion, ökad effektivitet och förändrad konsumtion.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre delar. Den första handlar om att ta fram och genomföra grundläggande utbildning i nuvarande klimatläge och klimatomställning. Den andra om att ta fram möjliga tidssatta och kvantifierade färdplaner som motsvarar olika grader av ambitionsnivå inom svensk klimatpolitik, och utbilda deltagande organisationer i färdplanerna. I den tredje delen utvecklas och testas en process för att inom Sverige diskutera och förhandla om hur en svensk koldioxidbudget kan fördelas mellan sektorer och kommuner på ett samhällsekonomiskt effektivt och genomförbart sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 december 2023

Diarienummer 2022-01053

Statistik för sidan