Kognitiva maskiner för anomalidetektion

Diarienummer
Koordinator Kogma AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 - vår 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en prototyp för anomalidetektion och fusion av data från heterogena källor.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en fusionsprototyp.

Upplägg och genomförande

Systemutveckling, testkörningar och kunddiskussioner har genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.