Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kognitiva maskiner för anomalidetektion

Diarienummer
Koordinator Kogma AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en prototyp för anomalidetektion och fusion av data från heterogena källor.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en fusionsprototyp.

Upplägg och genomförande

Systemutveckling, testkörningar och kunddiskussioner har genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00772

Statistik för sidan