Kognitiva maskiner för anomalidetektion

Diarienummer 2017-00772
Koordinator Kogma AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 - vår 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en prototyp för anomalidetektion och fusion av data från heterogena källor.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en fusionsprototyp.

Upplägg och genomförande

Systemutveckling, testkörningar och kunddiskussioner har genomförts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.