Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kodiak Rating: Blockchain-Based Tool For Transparent Supply Chains

Diarienummer
Koordinator CSV Rating AB
Bidrag från Vinnova 800 415 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

En ökad världshandel har visat sig främja ekonomisk tillväxt, utveckling och över tiden minska fattigdom. Detta kräver dock att ansvarsfulla och hållbara affärsmetoder appliceras på bägge sidor en handelstransaktion. Detta ställer ökade krav på transparens och ökad insyn i hela värdekedjan. Detta projektet har gjort det möjligt för CSV Rating att utveckla metoder och verktyg som möjliggör delning av affärskritisk och ibland känslig information på ett säkert sätt, mellan en köpare och en säljare/leverantör. Detta leder till ökad transparens i alla delar av värdekedjan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Verktyget kommer att bli en del av nästa generations Supplier-Buyer Relationship Management lösningar. Det blir enklare och säkrare att dela data, och därmed också enklare att mäta, utvärdera samt välja de leverantörer som kan visa att de förbättrar sin prestanda inom exempelvis ESG compliance, socialt ansvarstagande, CO2 avtryck och miljöpåverkan. Att en organisation och inköpare ges möjlighet att värdera en leverantör baserat på förbättringar inom prestandaområden som inkluderar hållbarhetsaspekter, kommer att påskynda positiva förändringar i alla led i en värdekedja.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fyra faser; WP1 - Marknadsstudie; WP2 - Teknisk Studie, WP3 - Utveckling av Prototyp och WP4 - Användarstudie tillsammans med kunder. Projektet har visat att det finns stor ett stort behov av tillgång till data utöver monetär transaktionsdata, för att kunna bedriva ansvarsfull handel. Det finns ett stort behov av enkla sätt att dela data på ett säkert sätt, erhålla analyser. Fas 1 och 2 ledde fram till en prototyp gör att data samlas in och analyseras på ett enkelt sätt, och möjliggör jämförelser mellan organisationer, branscher och geografiska områden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01827

Statistik för sidan