Kodiak Rating: Blockchain-Based Tool For Transparent Supply Chains

Diarienummer 2018-01827
Koordinator CSV Rating AB
Bidrag från Vinnova 800 415 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att avsevärt expandera Supplier Relationship Management-domänet genom att applicera Blockchain-teknik i samband med att företag väljer, utvecklingar och samarbetar med sina leverantörer. Målet är att signifikant förbättra spårbarhet och transparens i alla delar av värdekedjan, genom block-chain teknik som möjliggör ökad insyn i leverantörers arbetssätt, prestanda och kravuppfyllande.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet är att utveckla en prototyp för en Kodiak Rating Blockchain, att testa densamma i samarbete med våra befintliga referensanvändare. Det förväntade resultatet är att ha en prototyp klar för pilotering och validering i samarbete med våra befintliga kunder. Effekterna är att möjliggöra spårbarhet och transparens i stora delar av värdekedjan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att organiseras i fyra arbetspaket (WP). WP1 kommer att innehålla en marknadsanalys av några utvalda exportmarknader. I WP2 kommer konceptet för den nya block-chain plattformen att utvecklas. I WP3 kommer utvecklas en prototyp, och i WP4 kommer denna prototyp att verifieras tillsammans med referensanvändare i en lämplig miljö. Testresultaten i WP4 kommer att användas för att optimera plattformen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.