Kodiak Rating: Blockchain-Based Tool For Transparent Supply Chains

Reference number
Coordinator CSV Rating AB
Funding from Vinnova SEK 800 415
Project duration May 2018 - September 2019
Status Ongoing
Venture Innovationsprojekt i företag 2018
Call Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Purpose and goal

Syftet med detta projekt är att avsevärt expandera Supplier Relationship Management-domänet genom att applicera Blockchain-teknik i samband med att företag väljer, utvecklingar och samarbetar med sina leverantörer. Målet är att signifikant förbättra spårbarhet och transparens i alla delar av värdekedjan, genom block-chain teknik som möjliggör ökad insyn i leverantörers arbetssätt, prestanda och kravuppfyllande.

Expected results and effects

Resultatet är att utveckla en prototyp för en Kodiak Rating Blockchain, att testa densamma i samarbete med våra befintliga referensanvändare. Det förväntade resultatet är att ha en prototyp klar för pilotering och validering i samarbete med våra befintliga kunder. Effekterna är att möjliggöra spårbarhet och transparens i stora delar av värdekedjan.

Planned approach and implementation

Projektet kommer att organiseras i fyra arbetspaket (WP). WP1 kommer att innehålla en marknadsanalys av några utvalda exportmarknader. I WP2 kommer konceptet för den nya block-chain plattformen att utvecklas. I WP3 kommer utvecklas en prototyp, och i WP4 kommer denna prototyp att verifieras tillsammans med referensanvändare i en lämplig miljö. Testresultaten i WP4 kommer att användas för att optimera plattformen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.