Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

KNOP - Lärande och kompetensdriven produktintroduktion för svensk tillverkningsindustri

Diarienummer
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Tekniska högskolan i Jönköping
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - januari 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

KNOP - Lärande och kompetensdriven produktintroduktion för svensk tillverkningsindustriAllt mer frekventa produktintroduktioner ställer stora krav på företags föremåga att säkerställa och tillvarata kompetens på bästa sätt. Syftet med projektet KNOP är att bidra med kunskap om produktionsnära arbetsplatsers långsiktiga utveckling av kompetens och kompetensbärande relationer som stödjer effektiv produktintroduktion. Projektet avser att stödja lärande, innovativitet och gemensam, kollektiv kompetensuppbyggnad genom utveckling av arbetssätt samt samverkans- och ledningsformer som stärker människor och verksamheter i samband med produktintroduktioner.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas leda till effektivare produktintroduktioner i termer av bättre kvantitativ och kvalitativ måluppfyllelse samt produktionsnära arbetsplatser som karaktäriseras av innovativt lärande och väl nyttjad kompetens.

Upplägg och genomförande

Projektet är upplagt utifrån en interaktiv forskningsansats vilket innebär att projektet kommer att drivas i nära samverkan mellan forskarna och representanter för de medverkande företagen. Den interaktiva arbetsmetoden som kommer att användas för genomförande av projektet baseras på en så kallad ´action-learning´-metodik, dvs. en handlingsinriktad metod för att lösa problem och pröva nya vägar i praktiken. Arbetsmetoden baseras på fyra komponenter: i) kartläggning/diagnos, ii) återföring av resultat, iii) medverkan i utvecklingsinsatser samt iv) uppföljning/utvärdering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02142

Statistik för sidan