Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimathjälpen

Diarienummer
Koordinator Uppsala kommun - KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Bidrag från Vinnova 1 256 870 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att genomföra en förstudie för att se på möjlighet att genomföra en klimatkampanj med bas i personlig information över en persons klimatavtryck. I förstudien utreddes förutsättningarna för att med olika metoder beräkna klimatpåverkande utsläpp från aktiviteter människor i Uppsala gör, samt att samla in informationen och redovisa den genom tex en mobilapp. Förstudien har format en informationskampanj kring, samt utrett att en ideell förening är den organisationsform som möjliggör ett samarbete mellan de olika intressenterna.

Resultat och förväntade effekter

Förstudiens rapport redovisar möjligheter, svårheter och en väg framåt mot ett genomförande. I dagsläget går det inte att samla tillräckligt med specifika data för att skapa ett relevant helt klimatavtryck. En kombination med schablondata behövs. En kampanj bygd på förstudien förväntas medföra att 10 000 personer i Uppsala minskar sitt klimatavtryck med 1 ton/person. Ett extra resultat är att några av intressenterna har ett utvecklat arbete för att beräkna och visualisera matens klimatpåverkan. Ett antal gamla och nya intressenter avser att söka medel för att genomföra en kampanj.

Upplägg och genomförande

1) Vilken organisationsform är lämpad för att möjliggöra samarbete mellan organisationer som har olika drivkrafter, vinst och idealitet? Erfarenheter samlades från liknande samarbetsorganisationer. 2) Kampanjen utvecklades genom arbetsmöten med alla intressenter, dvs fler parter än de formella. 3) För teknikdelen mötte de tekniska projektledarna intressenterna för att fastställa vilka typer av data som dessa har möjlighet att leverera, samt hur de skulle kunna samlas in och omräknas till CO2e. Det undersöktes även andra samarbetspartners för kompletterande data.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05034

Statistik för sidan