Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Kartläggning av städernas IoT-plattformar

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Syftet med projektet var kartlägga hur de olika hubbarna inom IoT Sverige (men även andra kommuner) främst tekniskt men också organisatoriskt arbetar med IoT-plattformar. Även andra projekt och aktiviteter i kommunerna inkluderades där data var en viktig komponent. Projektets tes var att det finns behov av ett gemensamt ramverk för data/IoT- plattformar baserat på öppna standarder. Detta för att säkerställa att kommunerna kan arbeta med data på ett strukturerad sätt på tvärs av förvaltningarna men även för att möjliggöra skalbarhet och portabilitet av tjänster mellan kommunerna.

Resultat och förväntade effekter

I princip alla bekräftade tesen ovan men pekade på brist på nationell samordning. Det räcker dock inte med ett nationellt ramverk; det behövs hela ekosystem inkl plattforms- och tjänsteleverantörer som följer ramverket. Generellt är arbetet med data/IoT-plattformar mera strukturerat i de största städerna, fast där brottas man med samordning mellan förvaltningarna. I mindre städer finns det kortare beslutsvägar och bättre kommunikation mellan förvaltningar. Projektet har producerat ett sätt rekommendationer till hjälp för kommunernas framtida arbete med data & plattformar.

Upplägg och genomförande

Kartläggningen inkluderade IoT-hubbarna Lund/Malmö, Göteborg, Umeå och Skellefteå, men vi fick även inputs från Stockholm, Uppsala och flera mindre kommuner. Arbetsformen var i form av workshops och/eller intervjuar där lokala hub-projektet samt den/de personer i kommunen som är drivande inom data/IoT/plattformar deltog. Baserad på alla inputs identifierade vi likheter och skillnader mellan kommunerna. T ex vem som initierar projekt och varför, hur man arbetar med data/IoT-plattformar, koppling mot verksamheten, skillnaden mellan stora och små kommuner, etc.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 december 2017

Diarienummer 2017-05173

Statistik för sidan