Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kapacitetsstrategier vid extrema produktionsvariationer: att identifiera och respondera vid kriser

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att kartlägga hur extrema volymsvängningar påverkar tillverkande företag och deras produktionssystem, hur svenska fordonstillverkande företag hanterade variationerna i relation till finanskrisen 2008, och vilka konsekvenser detta fick för deras förmåga och möjligheter till konkurrenskraft i den efterföljande uppgången. Det har också varit att särskilt fokusera på hur man inom ramen för sälj- och verksamhetsplaneringsprocessen kan hantera variationer, och att identifiera områden för fortsatt forskning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Typ av resultat: Två färdiga konferensartiklar, en WIP-journalartikel och en WIP-konferensartikel, upparbetat industrinätverk som är involverat i fortsättningsprojekt, en workshop (med bred inbjudan) med 40 deltagare, och identifiering av intressanta områden för fortsatt forskning. Specifika resultat: Hur företagens förutsättningar (finansiella situation, företagskultur, leverantörsstruktur, etc) och strategier (tex anställningsförhållanden, marknadsstrategi och planeringslogik) påverkar möjligheterna att hantera nedgång och efterföljande uppgång.

Upplägg och genomförande

Vi har studerat Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Scania via intervjuer med personer från företagsledningarna och i ledande positioner inom produktion, inköp och planering. även IF Metall har intervjuats. Dessutom har vi analyserat order- och produktionsdata, årsredovisningar och annat relevant internt material (tex en intern Whitebook om hur krisen hanterades och interna ppt-presentationer om krishanteringen). I ett av företagen har även en djupstudie av deras sälj- och verksamhetsplaneringsprocess genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01994

Statistik för sidan