Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Joint Academy - Restoring freedom of movement to millions of people through science and technology

Diarienummer
Koordinator ARTHRO THERAPEUTICS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Vår målsättning med projektet var att leverera en strategi och affärsplan för hur Joint Academy kan distribueras globalt, och därmed vara ett steg närmare att fundamentalt ändra hur artrospatienter behandlas. Vi anser att vi har uppfyllt vår mål då vi har kartlagt USA, och mer specifikt Kalifornien, för vår första tänkta nya marknad för vår expansion. Vi lyckades rekrytera en nyckelperson, och har tillsammans identifierat flertalet strategiska samarbetspartners, viktiga stakeholders - och initierat dialoger hur Joint Academy kan distribueras.

Resultat och förväntade effekter

Vi har lyckats erhålla tre projektplaner- och studieprotokoll med strategiska samarbetspartners för att genomföra studier på våra nya tänkta marknader. Vi har erhållit skriftliga avsiktsförklaringar att dessa studierna ska genomföras, om finansiering finns. Vi har även kartlagt USA, och mer specifikt delstaten Californien, som vår tänkta första internationella marknad. Vi har analyserat marknaden, och sedermera kartlagt alla regulatoriska aspekter inom hälso- och sjukvård och telemedicin som är nödvändigt för oss. Vi har även valt affärsmodell och tänkt prisstrategi.

Upplägg och genomförande

En stor vikt i början av projektet var mot att rekrytera en nyckelperson i US. Vi lyckades att anställa en person med en gedigen branschkunskap. Med hjälp av denna rekrytering, har vi på ett enklare sätt kunna identifierat flertalet strategiska samarbetspartners, och senare även erhållit avsiktsförklaringar att genomföra studier (om finansiering finns). Att vi lyckades rekrytera en nyckelperson, gav oss möjligheten att på plats utforska och kontakta stakeholders- och personer inom hälsosektorn - för att konkret initiera dialoger hur Joint Academy kan distribueras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 februari 2018

Diarienummer 2018-00113

Statistik för sidan