Joint Academy - Restoring freedom of movement to millions of people through science and technology

Diarienummer 2018-00113
Koordinator ARTHRO THERAPEUTICS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Vår målsättning är att leverera en strategi för hur Joint Academy (JA) kan distribueras globalt och därmed vara ett steg närmare att fundamentalt ändra hur artrospatienter behandlas.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att leverera en affärsplan för den internationella uppskalningen och marknadsexpansionen av Joint Academy. 1. Definera scopet av de studier som behövs genomföras på nya internationella marknader, inklusive dess kostnader. Strategiska partnerskap för att stödja studien och lanseringen av JA måste identifieras. 2. Marknadsanalys; kartläggning av den optimala marknaden för den internationella lansering av JA, identifiera viktiga stakeholders, behovsanalys, val av affärsmodell, positionering, prisstrategi samt kartläggning av regulatoriska aspekter.

Planerat upplägg och genomförande

1. En marknadsanalys kommer att genomföras för att bättre första marknadspotentialen av den nya internationella marknaden. 2. Design och val av studier samt och strategiska partnerskap kommer parallellt att utvärderas 3. En rekrytering av en nyckelperson med god branschkännedom i den tänka nya marknaden kommer att genomföras. 4. Stakeholders och personer inom branschen kommer att kontaktas samt existerande företag inom hälsosektorn kommer analyseras - med förhoppningen att konkretisera ett starkt värdeerbjudande och strategi för lanseringen av JA på de nya marknaden.

Externa länkar

www.jointacademy.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.