Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ITS åtgärder i fordon och infrastruktur som en lösning för minskade viltolyckor

Diarienummer
Koordinator Statens Väg- & Transportforskningsinstitut - Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI
Bidrag från Vinnova 320 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Att i samverkan mellan relevanta aktörer identifiera utvecklingsområden i infrastruktur och fordon med syfte att minska antalet viltolyckor. Detta kan brytas ned i två delar: (1)identifiera lovande existerande infrastrukturella ITS åtgärder och förarstödssystem med syftet att minska antalet viltolyckor. (2)föreslå potentiella utvecklingsområden för infrastrukturella ITS åtgärder och förarstödssystem med syfte att minska antalet viltolyckor. Även automation beaktas.

Förväntade effekter och resultat

I projektet förväntar vi oss att identifiera förarstödssystem och infrastrukturella ITS åtgärder som kan bidra till att minska antalet viltolyckor i dagens och framtidens transportsystem. En viktig del är att identifiera utvecklingsområden. Detta är en förstudie med målet att identifiera lovande inriktningar på fortsatt forskning. Målet är att resultaten i denna studie ska mynna ut i ett mer omfattande projekt som på lång sikt ska bidra till att nya typer av system kommer ut på marknaden som kan bidra till att minska antalet viltolyckor på våra vägar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är en förstudie som är tänkt att genomföras som ett samverkansprojekt som fokuserar på samspel mellan det ekologiska perspektivet (Trafikverket/ VTI, Nationella Viltolycksrådet), det fordonstekniska perspektivet (fordonstillverkare, sensorutveckling, mjukvaruutveckling) och det vägtekniska systemet inklusive sidoområden och underhållsåtgärder. Detta förväntas göras genom en mindre litteraturstudie, en omvärldsanalys, individuella intervjuer med relevanta aktörer samt 1-2 workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2023

Diarienummer 2023-00119

Statistik för sidan