Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ITEA2 / OPENPROD

Diarienummer
Koordinator Siemens Industrial Turbomachinery AB - Avd R&D
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Den integrerade holistiska ansatsen för för modelldriven utveckling och utvecklingsmiljö i OPENPROD-projektet generaliserar modelldrivna utvecklingsmetoder till att inkludera de flesta aspekter av produktutveckling. På detta sätt ökas signifikant utvecklingsprocessens effektivitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

- En holistisk utvecklings- och designmiljö för modelldriven utveckling och snabb prototypning av hela produkter bestående av både mjukvara och hårdvara. Detta inkluderar även stöd för utvecklingsprocesser. - Verktyg och komponenter i öpen källkod ger återanvändbara lösningar. - Standardiserad modellrepresentation av produkter, primärt baserat på Modelica och UML - Ledtidsförkortning i utvecklingsprocessen med hjälp av en integrerad simuleringsmiljö

Upplägg och genomförande

Industriell och övergripande koordinator för OPENPROD är Sune Horkeby, Siemens Industrial Turbomachiery AB. Vetenskaplig koordinator för OPENPROD är Peter Fritzson, Linköpings universitet. Projektets arbetsutskott (executive committee) har det övergripande ansvaret för tekniska, finansiella, administrative, juridiska, och spridningsaspekter i projektet. EC består av den industriella koordinatorn, den vetenskapliga koordinatorn, de nationella koordinatorerna, samt WP ledarna. Ordförande är den industriella koordinatorn. OPENPROD innehåller följande arbetspaket: - WP1 Projektledning, resultatspridning och exploatering (WP ledare SiemensTu) - WP2 Modelldriven utvecklingsmiljö (WP ledare VTT) - WP3 Modellkompilatorfrontend och middle-end (WP ledare LIU) - WP4 Kodgenerering och simulering/lösare/run-time (WP ledare MaCo) - WP5 Interoperabilitet (WP ledare SKF) - WP6 Demonstratorer (WP ledare IFP) Projektet är ett 3-årsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01066

Statistik för sidan