Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ITEA PO Preparation Days 2017 Berlin ´resebidrag´

Diarienummer
Koordinator HYTTON TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Delta i ITEA PO dagar i Berlin och hitta intressanta ITEA projekt där Hytton kan bidra med sin kompetens.

Långsiktiga effekter som förväntas

Har aktivt deltagit i PO dagar och breakout sessions. Är i diskussion med andra partners om ett ITEA projekt ansökan.

Upplägg och genomförande

Aktivt deltagande, break-out sessions diskussioner och net-working under PO dagar. Det ledde till att vi kunde hitta intressanta projekten att medverka i. Möjligen ska vara en partner i en ITEA projekt ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-03456

Statistik för sidan