Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

ITEA PO Preparation Days 2017 Berlin ´resebidrag´

Diarienummer
Koordinator HYTTON TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Delta i ITEA PO dagar i Berlin och hitta intressanta ITEA projekt där Hytton kan bidra med sin kompetens.

Resultat och förväntade effekter

Har aktivt deltagit i PO dagar och breakout sessions. Är i diskussion med andra partners om ett ITEA projekt ansökan.

Upplägg och genomförande

Aktivt deltagande, break-out sessions diskussioner och net-working under PO dagar. Det ledde till att vi kunde hitta intressanta projekten att medverka i. Möjligen ska vara en partner i en ITEA projekt ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-03456

Statistik för sidan