ITEA PO Preparation Days 2017 Berlin ´resebidrag´

Diarienummer 2017-03456
Koordinator HYTTON TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Travel grant for building international consortia

Syfte och mål

Delta i ITEA PO dagar i Berlin och hitta intressanta ITEA projekt där Hytton kan bidra med sin kompetens.

Resultat och förväntade effekter

Har aktivt deltagit i PO dagar och breakout sessions. Är i diskussion med andra partners om ett ITEA projekt ansökan.

Upplägg och genomförande

Aktivt deltagande, break-out sessions diskussioner och net-working under PO dagar. Det ledde till att vi kunde hitta intressanta projekten att medverka i. Möjligen ska vara en partner i en ITEA projekt ansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.