Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

itACiH - Verksamhetsstöd för samverkande vårdgivare

Diarienummer
Koordinator ITACIH AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Vård i hemmet sker ofta i samverkan mellan olika vårdgivare. Det kan innebära att det kommer vårdpersonal från kommun, landsting och/eller privata vårdgivare hem till patienten. Detta arbete skulle kunna underlättas avsevärt med ettgemensamt verksamhetsstöd för koordination, samverkan och kommunikation mellan vårdpersonalen. Ett sådant system saknas på marknaden idag. I samarbete med advokatfirman Vinge har de juridiska frågeställningarna genomlysts och ett designförslag av ett sådant system arbetats fram och analyserats juridiskt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Detta projekt har resulterat i ett juridiskt hållbart designförslag för ett verksamhetsstöd för samverkan mellan vårdgivare. Det möjliggör nu för itACiH AB att utveckla ett sådant it-stödi enlighet med lagstiftning och föreskrifter. Genom att designen är gjord i samverkan med juridisk expertis så kan utformningen av systemet göras så att det följer regelverket redan från början.

Upplägg och genomförande

Projekt har genomförts under ledning av itACiH AB, och har med ett iterativt upplägg involverat kvalitetsansvarig, chefsarkitekt, systemutvecklare i samverkan med advokater från projektparten Vinge. Efter en inledare genomgång av regelverket har vi stegvis tagit fram designförslag som granskats och utvärderats. Frågor som beaktats är behov av ny funktionalitet, hur man särskiljer data från olika vårdgivare, loggning, spärr samt behörighetshantering. Resultatet kommer att ligga till grund för det kommande arbetet med att förverkliga designen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01720

Statistik för sidan