IT-stödda kommunikationshjälpmedel för barn med säskilde behov.

Diarienummer 2008-03648
Koordinator Tobii Technology AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - augusti 2009
Status Avslutat