IT-stödda kommunikationshjälpmedel för barn med säskilde behov.

Diarienummer
Koordinator Tobii Technology AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03648

Statistik för sidan