IT-stödda kommunikationshjälpmedel för barn med säskilde behov.

Reference number
Coordinator Tobii Technology AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration January 2009 - August 2009
Status Completed