Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IST2017

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Avdelningen för miljösystemanalys
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juli 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Den 8:e “International Sustainability Transitions Conference” på temat “taking the lead in real world transitions” ägde rum den 18-21 Juni 2017 i Göteborg. Fokus för konferensen var det ledarskap och lärande som är nödvändigt för att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. Konferensen attraherade närmare 500 deltagare från universitet, högskolor, myndigheter och departement, företag och andra organisationer som vill utveckla kunskap om eller ta ledning i hållbarhetstransitioner.

Långsiktiga effekter som förväntas

Totalt hölls närmare 400 presentationer av seniora forskare, doktorander, företagare och policyaktörer. Dessa presentationer var organiserade i nio stycken parallellsessioner, enligt följande format: ”full paper”-, ”speed talk”-, dialog- och postersessioner. Diskussionen organiserad enligt 11 teman som täckte allt från ledarskap och lärande till styrmedel och politik samt transitioner i utvecklingsländer.

Upplägg och genomförande

På det hela blev det en mycket lyckad tillställning. Enligt utvärderingen var över 90% nöjda eller mycket nöjda med konferensen som helhet. För mer information om konferensen se gärna följande videoklipp. Det första handlar om transitioner generellt och den andra är en summering från konferensens första dag: https://www.youtube.com/watch?v=5NFlDSZq8m8 https://www.youtube.com/watch?v=2z3qAV5Qptc

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01631

Statistik för sidan