iroad-TraC

Diarienummer 2009-04953
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - januari 2012
Status Avslutat