iroad-TraC

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - januari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04953

Statistik för sidan