iroad-TraC

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Funding from Vinnova SEK 3 500 000
Project duration February 2010 - January 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04953

Page statistics