Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP-strategi Nodified

Diarienummer
Koordinator Nodified AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att upprätta en IP-strategi med en patentkonsult där parterna först började med att utvärdera nuläget genom att sammanställa immateriella tillgångar och ägandefrågor i bolaget och baserat på detta genomföra en omvärldsanalys, vilket skett enligt plan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en IP-strategi och genomförandeplan som belyst vilka immateriella tillgångar som Nodified borde skydda, hur de på bästa sätt borde skydda dessa tillgångar samt vad som är viktigt att tänka på i framtiden när nya eller befintliga tillgångar utvecklas eller ändras.

Upplägg och genomförande

Moment A: Immateriella tillgångar och ägandefrågor har identifierats och analyserats tillsammans med patentkonsulten genom både fysiska möten samt över telefon. Moment B: Omvärldsanalys av konkurrerande lösningar har genomförts och redovisats för. Moment C: IP-strategi och genomförandeplan har framarbetats och levererats enligt plan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 mars 2019

Diarienummer 2019-01896

Statistik för sidan