Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP-strategi för VQ-bolagen

Diarienummer
Koordinator VIRTUAL INTELLIGENCE VQ AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - augusti 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har gjort en inventering av immateriella tillgångar inom VQ-koncernen med särskilt fokus på tjänsten VQ Legal och projektet TrueAgreement. Vi har därefter upprättat en IP-strategi med handlingsplan för dess genomförande.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har erhållit en större medvetenhet kring de immaterialla rättigheterna och fått en tydlig statusrapport med handlingsplan för det fortsatta arbetet gällande vårt IP-arbete.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts på så sätt att vi gjort genomgångar med vår IP-konsult och vi har även arbetat internt ed att sammanfatta våra tjänster och de frågeställningar vi anser vara aktuella. Därefter har workshop genomförts med IP-konsulten för att tydligt dokumentera detta. Slutligen har vi haft ett avstämningsmöte med IP-konsulten för att redovisa slutsatser och förslag till handlingsplan vilket senare kunna fastställas vid avstämningsmöte internt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 april 2019

Diarienummer 2019-02190

Statistik för sidan