Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

IP strategi för TCER AB

Diarienummer
Koordinator TCER AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att utveckla en immaterialrättsstrategi genom extern granskning av vår befintliga patentportfölj, äganderättigheter och avtal. Målet med projektet var att utarbeta en trovärdig IP-strategi som identifierar tillgångar som är viktigast skydda från en affärsstrategisk synvinkel.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntningar med detta projekt var att utveckla en immaterialrättsstrategi genom extern granskning av vår befintliga patentportfölj, äganderättigheter och avtal. Utfallet av dessa aktiviteter resulterade i en plan för hanteringen av våra immateriella tillgångar och en IP-strategin som stödjer vår affärsstrategi och syftar till att stärka företagets position i förhållande till framtida konkurrenter.

Upplägg och genomförande

Tillsammans med externa experter har vi utvärderat företagets IP-portfölj i syfte att skapa förståelse för och överblick över företagets mer väsentliga immateriella tillgångar som är viktigast från affärsstrategisk synvinkel. Vi har även analyserat och granskat nuvarande avtal för att säkerhetsställa äganderätter och förbättra vårt arbete vid eventuell framtida due dilligens.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04531

Statistik för sidan