IP strategi för TCER AB

Diarienummer 2018-04531
Koordinator TCER AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vi avser att utveckla en immaterialrättsstrategi genom extern granskning av vår befintliga patentportfölj, äganderättigheter och avtal.Målet med projektet är att utarbeta en trovärdig IP-strategi som identifierar tillgångar som är viktigast skydda från en affärsstrategisk synvinkel.

Förväntade effekter och resultat

Förväntningar med detta projekt är att utveckla en immaterialrättsstrategi genom extern granskning av vår befintliga patentportfölj, äganderättigheter och avtal. Förväntat resultat är ett utkast på långsiktig strategi och en åtgärdsplan för hanteringen av IP inom TCER. IP-strategin ska stödja affärsstrategin och syfta till att stärka företagets position i förhållande till eventuella konkurrenter.

Planerat upplägg och genomförande

Tillsammans med externa experter kommer vi att gå igenom TCER:s immateriella tillgångar i syfte att identifiera vilka tillgångar som är viktigast från affärsstrategisk synvinkel. Vi kommer utreda ägandet för de immateriella tillgångarna och inventerar avtal. Vidare kommer vi diskutera planer för att ta vår produkt till marknaden för att identifiera vilka behov av åtgärder gällande IP som bör finnas med i denna process.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.