IP Strategi BM Svets

Diarienummer 2018-04756
Koordinator BM Svets AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Ta fram en IP-Strategi som kan integreras i vår QA-manual (ISO 9001) som utvecklas parallellt.

Förväntade effekter och resultat

Ett strukturerat sätt att spara den know-how som finns i bolaget och kontinuerligt tas fram inom speciella svetsmetoder. Samt en strategi för hur vi ska förvalta de immateriella tillgångar som tas fram i samband med en produktinnovation som vi har arbetat med under 4 års tid och som vi nu har patenterat.

Planerat upplägg och genomförande

a) Definiera nuläget dels av gammal "know-how" samt det nya patentet. b) Analysera och ta fram rutiner. c) Implementera dessa i verksamheten och i ISO-manualen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.