IP Strategi 2019

Diarienummer 2018-04865
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet avser att strukturera immateriella tillgångar. Inventering av befintliga immateriella tillgångar och påföljande gapanalys kan aktivitetslista upprättas för önskat läge. Konkurrentanalys hjälper oss att bestämma önskat läge för IP. Målet är att skapa kontroll över de immateriella tillgångarna och identifiera ett önskat läge med tillhörande plan för att nå dit.

Förväntade effekter och resultat

Genom benchmarking, inventering och gapanalys kommer vi få en aktivitetslista för en heltäckande portfölj av immateriella tillgångar om 3-5 år

Planerat upplägg och genomförande

- Inventering av befintliga immateriella tillgångar. - Konkurrentanalys skall bidra till att sätta upp ett målvärde för hur IP portföljen skall se ut om 3-5 år. - Målanalys, upprättande av målvärde för IP portföljen. - Gap analys och upprättande av aktivitetslista - Punktvis fördjupad analys av komplexa åtgärder/brister - Tidplan för aktivitetslista sammanställs

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.