Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP Strategi 2019

Diarienummer
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avser att strukturera immateriella tillgångar för en framtida Due Diligence. Aktiviteter som utförts är inventering av befintliga immateriella tillgångar och påföljande gapanalys. Konkurrentanalys är utförd som hjälper oss att bestämma önskat läge för IP.

Resultat och förväntade effekter

Ett av projektets huvudleverabler var att ta fram en aktivitetslista för vad som behöver göras för att få en heltäckande och solid IP-portfölj. Väl definierad aktiviteter har beskrivits och dessa kommer utföras enligt en tidplan.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft en mycket tydlig målbild samtidigt som utlysningens profil har varit snäv och precis på målet så genomförandet har i praktiken utförts enligt en tidigare uppställd struktur. Upplägget och genomförandet har fungerat effektivt och smidigt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2018

Diarienummer 2018-04865

Statistik för sidan