Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP Check RPTD projekt

Diarienummer
Koordinator Antrad Medical AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - november 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Antrad Medical AB utvecklar högteknologiskt tiningsutrustning för sjukvården och avser att formalisera partnersamarbete inom olika områden. Bolaget har med stöd från Vinnova genomfört en nulägesanalys och tagit fram en IP strategi för olika scenarier för bolaget, inkl partnersamarbeten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genomlysning av nuläget med fokus på befintlig patentportfölj - mycket värdefullt arbete som kommer att sänka bolagets patentkostnader och efter några identifierade åtgärder också stärka bolagets IP situation. Framtagning av process för att identifiera och hantera patenterbara idéer under pågående utvecklingsprojekt - En numera schemalagd och implementerad process/rutin som kommer att säkra bolagets fortsatta utvecklingsarbete och lönsamhet långsiktigt. Framtagning av IP strategi kopplat till bolagets intäktsströmmar för olika scenarior - Genomfört.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har genomförts med patentbyrån BRANN AB. Vi har samarbetat med BRANN en längre tid och de hade därför redan inledningsvis bra koll på Antrad. Vi har under arbetets gång viktat upp nulägesanalysen och som en konsekvens av det fått nöja oss med en mer generisk IP strategi som vi kommer att arbeta vidare med. Dock positivt att vi också hunnit med att operationalisera IP strategin, exempelvis med schemalagd IP workshop.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2019

Diarienummer 2019-02869

Statistik för sidan