Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

IP-check och handlingsplan för immateriella rättigheter

Diarienummer
Koordinator AlgoDx AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - september 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

AlgoDx utvecklar medicintekniska produkter i form av mjukvara. Därför behövs en gångbar handlingsplan för IP som gör det möjligt för bolaget att kunna konkurrera på en internationell marknad. IP-checken har hjälpt till att säkra att bolaget skapar, tillvaratar och skyddar IP i en agil FoU-miljö. De uppsatta målen för projektet är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Framtagandet av IP-strategin är kritisk för bolagets utveckling. Vår bedömning är att den utvecklade IP-strategin kommer att sätta ramen för bolagets förutsättningar att framgångsrikt marknadsföra produkter inom några år. Bolaget planerar att kontinuerligt upprätthålla en solid IP-strategi som stärker bolagets konkurrenskraft, baserat på det framtagna förslaget inom detta projekt. IP kommer att utgöra en väsentlig del av bolagets utveckling med ett ökat värdeskapande som resultat.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i samarbete med IP-byrån Ström & Gulliksson. Nuläget hos AlgoDx avseende identifikation och ägandeskap av IP kartlades, en omvärldsanalys genomfördes och en IP-strategi utvecklades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2019

Diarienummer 2018-04953

Statistik för sidan