Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IoT-säkerhet i offentlig miljö

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS Lund
Bidrag från Vinnova 1 960 980 kronor
Projektets löptid november 2018 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Projektet tog fram en demonstrator för IoT-säkerhet ämnat för offentliga miljöer och använde ett av användarfallen från SOM (Smarta Offentliga Miljöer) projektet. Vi använde de senaste landvinningarna och standarder inom IoT-säkerhet genom att demonstrera dagens labblösningar i verklig miljö. Vi implementerade helt nya IETF standarder (RFC 8613 on Object Security for Constrained RESTful Environments (OSCORE)) end-to-end från sensorer till back-end och vidare till dataanvändare.

Resultat och förväntade effekter

Nyttan av detta projekt var att framförallt höja säkerheten i Sensatives Yggio och u-blox BLE IoT plattformar och tjänsterna som samverkar i SOM projektet. Vi använde framförallt de nya IoT säkerhetsstandarderna från IETF där Sverige har varit med och utvecklat. u-blox ambition är att använda sig av OSCORE i framtida IoT-moduler baserade på Wi-Fi, Bluetooth och/eller mobil kommunikation, alla med låg effekt. Detta är ett viktigt utvecklingssteg för Sensatives IoT-plattform Yggio, och vi kommer att ta med denna lösning i andra kritiska användningsfall och IoT-tillämpningar.

Upplägg och genomförande

Upplägg: 1) Riskanalys av den existerande IoT lösningarna i ett av användarfallen i SOM projektet. Genomfört 2) Med existerande säkerhetslösningar, förbättra säkerheten i befintligt use case inom SOM, monitorering av kritisk infrastruktur. Genomfört - CoAP implementerades men då DTLS gav för stora datapaket för BLE, valdes istället att gå direkt till CoAP och OSCORE då det gav mindre datapaket. 3) Tillämpa nya IETF standarderna för objektsäkerhet OSCORE. Genomfört 4) Lägga till möjligheten att skicka data från tjänst till sensor för att styra en IoT enhet. Genomfört

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 oktober 2021

Diarienummer 2018-03951

Statistik för sidan