Investigations of genetic, developmental and environmental factors causing child obesity.

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00473

Statistik för sidan