Investigations of genetic, developmental and environmental factors causing child obesity

Reference number
Coordinator Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Funding from Vinnova SEK 50 000
Project duration March 2009 - October 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-00473

Page statistics