Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Introduktionspaket till Artificiell Intelligens och Machine Learning för industriella tillämpningar

Diarienummer
Koordinator Roima Sverige AB - SPRYMER AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att accelerera spridning av generell kunskap kring AI/ML samt hur man konkret kan utvärdera praktiska förutsättningar och möjligt affärsvärde av att tillämpa Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning (ML) inom industrin. Ett Introduktionspaket skapades i projektet och inom ramen för projektet har 217 personer från vitt spridda industribranscher genomgått detta Introduktionspaket och målet anses därför väl uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

217 deltagare har medverkat i 9 genomförda projekt med god geografisk spridning och spridning inom så olika branscher som verkstadsindustri, fordonsindustri, läkemedel, sågverksindustri och maskinbyggare. Information och resultat kring projektet har spridits via Automation Regions kanaler i form av kontaktnät, nyhetsbrev och aktiv bearbetning av företag. Flera av deltagande företag har visat intresse för att ta ytterligare steg i form av pilotprojekt för applikationer som identifierats och kvantifierats inom Introduktionspaketet.

Upplägg och genomförande

Erbjudandet till industrin ”Introduktionspaket för tillämpad AI/ML inom industrin” spreds storskaligt genom projektaktören Automation Region, sociala media samt via direkt uppsökande verksamhet. Introduktionspaketen har i viss mån anpassats för varje deltagande företags förutsättningar. Alla paket har innehållit en generell utbildning samt dedikerade workshops för att dels introducera en metod för att identifiera lämpliga applikationer för AI/ML och dels använda metoden tillsammans med företagen för att skapa ett exempel som de sedan kan bygga vidare på.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00513

Statistik för sidan