Introduktionspaket till Artificiell Intelligens och Machine Learning för industriella tillämpningar

Diarienummer 2018-00513
Koordinator SPRYMER AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Projektet genomförs som ett samarbete mellan Sprymer AB och Automation Region och syftar till att introducera och sprida kunskap om tillgängliga tekniska metoder och förutsättningar för tillämpad Artificiell Intelligens och Machine Learning (AI/ML) inom industrin.

Förväntade effekter och resultat

Accelerera spridning av kunskap kring AI/ML samt hur man konkret kan utvärdera praktiska förutsättningar och möjligt affärsvärde för dessa tillämpningar inom industrin.

Planerat upplägg och genomförande

Utbildning i kombination med en konkret mall kommer att användas för skapa ett ”Introduktionspaket” för kunskapsspridning om AI/ML och introducerandet av en konkret metod för utvärdering av de praktiska förutsättningarna och möjligt affärsvärde som sådana industriella tillämpningar kan erbjuda. Under projektet planeras tio stycken ”Introduktionspaket” genomföras tillsammans med svensk industri.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.