Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Introduktionskurs i VR

Diarienummer
Koordinator EDVIRT AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Utfallet har varit i linje med förväntat mål och syfte. Fokuset har varit att genomföra en förstudie för att utreda behov och marknad för ett virtuellt verktyg som kan ersätta eller komplettera nuvarande säkerhets- och introduktionskurser vid tunnel och gruvsajter. Mål: 1. Utför en mindre konkurrensanalys. 2. Prata med kunder gällande deras behov och intresse. 3. Utveckla en enkel prototyp på det virtuella verktyget.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet har varit i linje med förväntade resultat och effekter; där en mindre konkurrentanalys, anteckningar över kundmöten och en kort film över hur det virtuella verktyget kan se ut när det är färdigt har genomförts. Vidare har projektet resulterat i ett definitivt beslut för Edvirt AB att initiera ett projekt för att fortsätta utveckla och kommersialisera en produkt/tjänst som innefattar säkerhets- och introduktionskurser till tunnel och gruvsajter i VR.

Upplägg och genomförande

Genomförandet gjordes av två team i tre aktiviteter. Team1 kommunicerade med kund för att utvärdera intresse/behov samt analysera konkurrerande tjänster. Team2 tog fram en prototyp-film med befintliga programvaror i kombination med visuella effekter. Strukturen på genomförandet var mkt bra, en utmaningen var framtagning av relevanta scenarion utifrån kunders behov. Team1 har genom att undersöka konkurrerande tjänster/substitut och input/feedback från potentiella kunder assisterat Team2 vid utformningen av en prototyp för att visualisera en potentiell produkt/tjänst.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2017

Diarienummer 2017-05101

Statistik för sidan