Intraprenad - Innovation, intraprenörskap och organisatoriskt lärande i en kommunal friskola

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 350 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01736

Statistik för sidan