Intraprenad - Innovation, intraprenörskap och organisatoriskt lärande i en kommunal friskola

Diarienummer 2009-01736
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 350 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2014
Status Avslutat