Innovation, intrapreneurship and organizational learning in a public school

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Funding from Vinnova SEK 3 350 000
Project duration November 2009 - December 2014
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-01736

Page statistics