Interventioner inom långväga kollektivtrafik

Diarienummer 2007-01390
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 389 109 kronor
Projektets löptid september 2007 - november 2008
Status Avslutat