Interventions in long-distant public transport

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Funding from Vinnova SEK 389 109
Project duration September 2007 - November 2008
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-01390

Page statistics