Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationellt Eureka samarbete-Progressme

Diarienummer
Koordinator Mood Ventures - ProgressMe
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med resan var att bygga nätverk och kontakter för framtida EU projekt, med målsättning att öka den internationella exponeringen av ProgressMe inför en framtida kommersialisering av produkten. Under konferensen fick vi de kontakter vi hade förväntat oss, samtidigt som vi ökade synligheten och även fick bekräftelse på att det projekt vi för närvarande driver i Sverige är på rätt väg.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av resan blev följande: Antal kontakter planerade - 10 Antal kontakter spontana - 20 Deltagande i planerade aktiviteter - 3 Deltagande i spontana aktiviteter - 2 Förväntade effekter av ovanstående: Vi förväntar oss att detta leder till ett deltagande i minst ett EU finansierat projekt kring ätstörning under 2019, kontakter (nätverk) för att hjälpa oss med vår kommersialisering i andra länder samt input för att göra vår tjänst ännu bättre.

Upplägg och genomförande

Före själva resan gjorde vi en genomgång över vilka kontakter som skulle kunna vara relevanta för oss. En brist hos konferensarrangören var att det inte var helt enkelt för oss att ta reda på vilka deltagare som skulle komma men vi lyckades ändå lokalisera några i förväg som vi kunde genomföra planerade möten. En reflektion vi gjort efter konferensen var att det var många universitet och forskare som deltog, något vi inte var helt beredda på vilket vi lär oss av och kommer att kunna hantera bättre i framtiden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 maj 2018

Diarienummer 2018-02457

Statistik för sidan