International Production and Japan, a state of the art study

Diarienummer 2017-05230
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 195 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Syfte och mål

Tillverkning är en grund för stora delar av industrin som i sin tur är viktiga för länders ekonomiska tillväxt. Därför kan benchmarking av några av de bästa metoderna för tillverkning från industrier runt om i världen bidra till att identifiera förbättringsmöjligheter och skapa en konkurrenskraftig miljö inom organisationer. Huvudsyftet med doktorandkursen "International Production" var att ta fram och jämföra tillverkningspraxis från olika branscher globalt med fokus på Sverige och Japan och att tillhandahålla en dokumetärrapport kring resultaten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genomförts i tre faser, med en början i en planeringsfas där besök hos företag i Sverige kom att utgöra jämförelsebasen för det avslutande studiebesöket i Japan. Projektet gjorde det möjligt för 23 produktionsdoktorander att observera och samla relevanta uppgifter både i Sverige och Japan för att vidare diskutera och sprida resultat inom FFI. Projektet har resulterat i en rapport där resultaten av arbetet beskrivs mer detaljerat.

Upplägg och genomförande

En grupp doktorander från olika svenska universitet besökte några av de ledande tillverkningsbolagen i Sverige och Japan för att genomföra en jämförande studie av tillverkningssätten anställda i de två länderna baserat på följande fokusområden: Digitalisering och industri 4.0 Key Performance Indicators och Sustainability Kvalitetssäkring och integrerad produkt- och produktionsutveckling Forskningsintegration / Institut Produktionsprocesser. Rapporten ger en detaljerad förklaring kring likheter och skillnader mellan tillverkningsföretagen och de två länderna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.