International Production and Japan, a state of the art study

Diarienummer 2017-05230
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 195 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Syfte och mål

För att bättre förstå de förutsättningar som leder till utveckling av tillverkningskompetens är målet för detta projekt att förstå de utmaningar som svenska och japanska företag står inför samtidigt som de fungerar i en globaliserad miljö. Studien genomförs genom samarbete mellan 26 doktorander från sju universitet i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Målet att genomföra studien är att få insikt i den japanska tillverkningssektorn och att jämföra med svenska förhållanden och FFI Hållbara tillverkningsutmaningar: 1. Förståelse för Japanska tillverkningen inom ramen för ovan nämnda fokusområden genom observation och dialog med lokala experter 2. Få insikt i viktiga japanska affärer och kulturella metoder som anses vara kritiska för att etablera långsiktigt partnerskap. 3. Observationer och reflektioner i form av rapporter och presentationer. Effekten blir såväl en ökad Svensk förståelse såväl som stärkandet av nätverk

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra separata faser. Fas 1 omfattar studier av svensk tillverkning. Fas 2 innehåller förberedande arbete i samband med researrangemang, besök på japanska företag och universitet, finansiella resurser och dokumentation och kommunikation av resultat. Fas 3 består av studiebesök i Japan under en tvåveckorsperiod och Fas4 är resultatsspridningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.