Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Interaktiv och datadriven arbetsmiljoplan

Diarienummer
Koordinator BUILDSAFE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudsyfte som uttrycktes genom de mål som sattes anser vi ha uppfyllt genom framtagandet av den produkt som inom kort kommer att lanseras på marknaden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet blev en helt ny, interaktiv, molnbaserad produkt som kommer att effektivisera framtagandet av arbetsmiljöplaner som skall kunna nyttjas och uppdateras löpande under hela projektgenomförandet och som säkerställer en god planering och kunskapsöverföring mellan design och utförande. Vi förväntar oss nu att marknaden utifrån sitt behov, som uttryckts genom de medverkande parterna med vilka vi itererat utvecklingen med, kommer att omfamna denna produkt och skapa såväl ekonomisk som social nytta för alla deltagande parter i samhällsbyggnadsprocessen.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med utgångspunkt i en serie workshops med referensgrupper som fokuserade på en nulägesanalys om utmaningarna, och fallgroparna som existerar. Sedan utvecklade vi i en iterativ process de olika delarna i arbetsflödet som kontinuerligt validerades med intressenterna i referensgrupperna och presenterade till slut en föreslagen lösning och diskuterade kring måluppfyllnad och vidare behov. Efter den sista workshopen har utvecklingsarbetet fortsatt baserat på den input vi fick och lanseringen är nu planerad till slutet på april 2017.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04085

Statistik för sidan