Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrering av bildanalys och artificiell intelligens i alkoholmätsystem

Diarienummer
Koordinator HÖK INSTRUMENT AKTIEBOLAG - Hök Instrument AB
Bidrag från Vinnova 300 417 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att demonstrera genomförbarheten för användning av avancerad bildanalys och artificiell intelligens vid screening av utandningsalkohol. Projektet har påvisat att tekniken nått en sådan mognadsgrad att den med riktade FoU-insatser ska kunna bli användbar i produkter och tjänster för detta ändamål. Vidare har samarbete med forskargrupper vid Mälardalens Högskola och Uppsala Universitet etablerats för att arbeta vidare inom området.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett resultat av genomförandestudien är att tekniken för bildanalys och artificiell intelligens bedöms ha nått en sådan mognadsgrad att den med riktade FoU-insatser skulle kunna vara användbar i produkter och tjänster för screening av utandningsalkohol. I förlängningen finns stora samhällsvinster att hämta genom minskade skadeverkningar av alkohol, expansion inom redan etablerade produkter, tjänster och affärsområden samt fortsatt utveckling inom redan starka forskningsområden.

Upplägg och genomförande

Projektet indelades i följande arbetspaket: AP1 Grundläggande analys inklusive riskhantering AP2 Identifiering och kartläggning av tekniska utmaningar AP3 Strategi och målbeskrivning på kort o lång sikt AP 4 Tekniska principlösningar, FoI-projekt uppläggning AP5 Integritetsfrågor immateriella rättigheter, avtal. Planen har följts och adresserade frågeställningar har i huvudsak besvarats på ett konstruktivt sätt. Utsikterna för att kunna genomföra ett FoI-projekt inom programmet Smartare Elektroniksystem bedöms som goda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03897

Statistik för sidan