Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrative nano-Composites And Regeneration of the Eye, I-CARE (EuroNanoMed Call-1)

Diarienummer
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 1 144 179 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål är att genom avancerad transplantationsteknik, bioaktiva nanomaterial och stamceller behandla ögoninfektioner orsakade av Herpesvirus. Vironova AB kommer att bidra med transmissionselektronmikroskopiexpertis för att följa och mäta virus till följd av behandling samt karakterisera nanopartiklar i implantat.

Långsiktiga effekter som förväntas

1. Ny behandlingsmetod för behandling av ögoninfektioner orsakade av HSV eller annan okontrollerad infektion 2. Nya bioaktiva bärarmaterial för använding inom transplantationsteknik, stamcellsforskning och/eller farmakologi 3. Nya icke invasiva bildgenererande metoder för att följa transplanterade nanopartiklar, bärarmaterial och stamceller. 4. Ett lasersystem för att kirurgiskt operera bort herpesinfekterad hornhinnevävnad. 5. Ett LED baserat system för ljusaktiverad krossbindning 6. Olika typer av ljusaktiverad hydrogeler vilka kan inkorporera stamceller för behandling och återuppbyggnad av skadad vävnad. Kliniska försök beräknas starta 1-2 år efter projektet avslutats.

Upplägg och genomförande

De olika projektpartners kommer att bedriva forskning inom deras respektive expertisområden. Utveckling av olika nanokompositimplantat kommer att bedrivas av Liedberg (Sverige) samt Veliokas (Litauen), nanopartikelmaterial utvecklas av Golomb (Israel), terapeutiska stamceller och djurförsök kommer att bedrivas av Griffith och Fagerholm (Sverige). Spårningen/bildtagning av nanopartiklar i in vivo försök kommer att göras av Lagali, Uvdal och Liedberg (Sverige). Vironova AB respektive MLase AG kommer att utföra TEM bildtagning/analys (TEM) och laser-baserad kirurgi. Projektet kommer att koordineras av Griffith (Sverige) med hjälp av en administrativ koordinator. Representanter från de olika projektpartners kommer att bilda en styrgrupp som med hjälp av extern expertis kommer att följa projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04708

Statistik för sidan