Insulindosrådgivning för optimal blodsockerkontroll

Diarienummer 2017-00593
Koordinator Diassist Technology AB
Bidrag från Vinnova 299 820 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att validera vår unika produkt för insulindosjustering och utveckla och validera ett par olika affärsmodeller. Bättre insulindoser leder till bättre kontrollerade glukosnivåer som betyder ökad livskvalitet och mindre risk för kostsamma komplikationer på lång sikt. Målsättningen med projektet är att validera programvaran genom en klinisk studie, på patienter i åldrarna 10-18 år, samt med simuleringar. Projektets andra syfte är att vidareutveckla företagets affärsmodeller, och knyta kontakt med flera potentiella kunder och användare.

Förväntade effekter och resultat

Förväntningen är att resultaten ska visa att programvaran kan uppskatta individers insulinbehov och föreslå justeringar av deras insulindoser. Detta kommer vara till stor hjälp för personer med diabetes, sjuksköterskor och läkare. Specifika resultat under detta projekt är att programvaran visas vara tillförlitlig och har klinisk relevans. I slutet av projektet förväntar vi oss även ha en eller två genomtänkta och validerade affärsmodeller att arbeta vidare med.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i två huvuddelar. Den första består av en klinisk studie, arbete kring denna samt analys och sammanfattning i en rapport. I denna del kommer kliniker från Uddevalla sjukhus samt personer från Diassist att vara inblandade. Den andra delen består i utveckling och validering av affärsmodeller, för segmenten direkt försäljning och licensförsäljning. Här kommer personer från Diassist att vara inblandade men mycket kontakt med potentiella kunder, företag i liknande situation, landstinget mm kommer att tas.

Externa länkar

www.diassist.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.