Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Insulindosrådgivning för optimal blodsockerkontroll

Diarienummer
Koordinator Diassist Technology AB
Bidrag från Vinnova 299 820 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att utvärdera teknologi utvecklad av Diassist och utveckla affärsmodeller för att utvärdera potentialen. De två delarna i projektet bestod i att: Utvärdera prototypen genom en klinisk studie och simuleringar Vidareutveckla affärsmodeller och få bättre insikt i affärsmöjligheter Målen har uppfyllts med önskade resultat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den kliniska studien visade att prototypen kan estimera om insulindoseringen behöver höjas eller sänkas. Den förväntade effekten var att prototypen utöver detta även skulle kunna estimera insulindosering för direkt användning, men detta kunde inte påvisas. Utvecklingen av affärsmodeller gav nya insikter, precis som önskat och förväntat.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att utvärdera produkt och affärsmodell samtidigt. Utvärderingen av produkten drog dock ut på tiden, detta på grund av att det tog mer tid att rekrytera patienter än vad vi beräknat. Det har varit bra att utvärdera båda dessa mål i detta skede av produktutvecklingen, men samtidigt komplicerat att utvärdera affärsmöjligheter när risken som kvarstår för verifiering är så pass hög.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 oktober 2021

Diarienummer 2017-00593

Statistik för sidan