Instrument för lokalisering och mätning av muskuloskeletal smärtkälla

Diarienummer 2017-03816
Koordinator DoloRadix AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet adresserar ett stort hälsoproblem, långvarig smärta. Projektet syftar till att utveckla ett diagnostiskt system för lokalisering av sk DoloRadixPunkter (DP), som ofta finns hos patienter med långvarig muskuloskeletal smärta. Lokalisering av DP underlättar för behandlande läkare att välja en optimal behandlingsstrategi och därmed höja sannolikheten för ett positivt behandlingsutfall. Projektets mål är att utveckla och utvärdera prototyper, såväl tekniskt som kliniskt, för att därefter kunna utveckla en produkt för lokalisering av DP.

Förväntade effekter och resultat

Ett framgångsrikt projekt utgör grunden för spridning av DoloRadix ABs redan framgångsrika diagnos- och behandlingsmetod till ett betydligt större antal patienter. Projektet skall verifiera att bolaget har en skalbar teknisk produktide som kan ligga till grund för en mer detaljerad utvecklings- och kommersialiseringsplan inkl. omfattande kliniska studier. Inom 1 år efter projektet skall bolaget ha patenterat väsentliga uppfinningar, säkrat kapital för fortsatt produktutveckling samt initierat arbete med en eller flera kontrollerade kliniska studier.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas i fyra steg. Det första steget är design och produktion av prototypinstrument. Det andra steget är en mätteknisk utvärdering av dessa prototyper i lab miljö, In Vitro, och det tredje steget är utvärdering av prestanda och användbarhet In Vivo. Projektet drivs av DoloRadix AB som samarbetar med Uppsala Universitet för de mättekniska utredningarna och CathPrint AB för leverans av prototyper. Dessutom innehåller projektet en patentutredning map FTO och patenterbarhet för de upptäckter som görs inom projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.