Instrument för lokalisering och mätning av muskuloskeletal smärtkälla

Diarienummer 2017-03816
Koordinator DoloRadix AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017