Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Inspirerande Neurala nätverk

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Bidrag från Vinnova 39 300 kronor
Projektets löptid juli 2010 - april 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Etablerande av grundläggande kunskap om hjärnan och hjärnstammens tidiga utveckling. Ett fördjupat samarbete emellan KI och BRFA i Grekland.

Långsiktiga effekter som förväntas

Central neural hjärnstams kontroll av andning och kardiovaskulär funktion är vitalt för liv. Med de senaste framstegen inom molekylär-neurobiologi samt visualiserings-tekniker är nu tiden mogen för att från grunden kartlägga hur andningen utvecklas-DIREKT. Vi besitter en kombination av expertis inom tidig hjärnstams funktion och utveckling, molekylärbiologisk samt visualiserings som bör kunna leda till snabb etablering av metodik och tillämpning av fynden. Förståelse av mekanismen bakom Genesis av nervsystemets celler deras samverkan och uppkomst av andningen bör kunna leda till direkt klinisk tillämpning

Upplägg och genomförande

Vi har nyligen visat hur direkta intercellulära kanaler är av vital betydelse för stamceller (Jäderstad et al PNAS 2010). Direkt elektrisk interaktion emellan celler i nätverk föregår, mognare kemisk synaptisk kontakt och verkar i vävnad ifrån musembryon ligga bakom de första rytmiskt aktiva andningskorrelerade neurala nätverken som förbereder fostret för de första andetagen. Elektrisk signalering verkar även vara vitalt för etablerandet av neurala nätverk i ryggraden. Vi skall nu undersöka hur de enskilda intercellulära kanalerna bidrar till uppkomsten av de första vitala rytmiska nätverken direkt mha gnagar- och zebrafiskmodeller. Genom att kombinera Dr Samara och BRFA´s expertis med vår studeras både enstaka genprodukters funktion, roll i utveckling samt hur hjärnan utvecklas i real tid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01026

Statistik för sidan