Neural Networks of Inspiration

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Funding from Vinnova SEK 39 300
Project duration July 2010 - April 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-01026

Page statistics