Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

INSICT Insatser för ökad användning av industriell IT

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 15 573 000 kronor
Projektets löptid september 2006 - december 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen med projektet INSICT - ´En insats för ökad användning av industriell IT´ är att öka medvetenheten om möjligheterna att införa IT och telekom i produkt- och processteknik, bidra till kompetensutveckling och teknikspridning inom ämnesområdet samt att medverka till att avancerad produkt- och processutveckling kommer till stånd.

Långsiktiga effekter som förväntas

Integration av elektronik och IT i produkter och tjänster i branscher som ligger utanför den traditionella IT-branschen skall leda till bättre funktionalitet, användbarhet och nytta för kunden. Detta skall också medföra ökad försäljning, produktivitet och konkurrensförmåga för företaget samt ökad sysselsättning, förbättrade arbetsvillkor och ökat välstånd för samhället.

Upplägg och genomförande

Projektet inleds efter selektering av företag med personliga företagskontakter. Vid en del företagsbesök genomförs en behovsanalys för att kartlägga de marknads- och affärsmässiga förutsättningarna för integration av IT och elektronik i företagets produkter och processer. Om det krävs ytterligare beslutsunderlag inför en eventuell FoU-insats genomförs en förstudie med syftet att klarlägga tekniska och ekonomiska risktaganden. Om det kompletta beslutsunderlaget kan sammanfattas positivt startas ett FoU-projekt med stöd från INSICT programmet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03429

Statistik för sidan