Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Inriktad NGS för storskalig veterinärdiagnostik inom parasiter

Diarienummer
Koordinator Vidilab AB
Bidrag från Vinnova 329 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att utveckla en känsligare, mer skalbar och automatiserbar metod för detektion av patogena parasiter i hästar. Medans den testade metoden hade inte goda resultat under studien så hittades en ny metod med goda resultat som uppfyller målen ovan.

Resultat och förväntade effekter

Den testade metoden hade problem med detektion av en stor andel av de positiva proverna. Orsaken och en möjlig lösning identifierades under projektet, men detta skulle resultera i en ett för högt pris för de flesta kunder. Istället så testas en av jämförelse metoderna eftersom den hade en lägre andel falska negativa.

Upplägg och genomförande

Först så optimiserades metoden med ett mindre antal test prover. Metoden jämfördes sedan med två liknande metoder som representerar olika stadier i testmetoden. Jämförelsen gjordes på 280 prover ifrån hästar ifrån hela Sverige för att representera geografisk spridning och variation i infektionsbörda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04328

Statistik för sidan