Inriktad NGS för storskalig veterinärdiagnostik inom parasiter

Diarienummer 2017-04328
Koordinator Vidilab AB
Bidrag från Vinnova 329 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Dagens metoder för träckprovsdiagnostik bygger på mänsklig avläsning i mikroskop vilket begränsar känsligheten, ger dålig skalbarhet och är svår att automatisera. Vi avser att utveckla en känsligare, skalbar och mer automatiserbar metod för att detektera patogena parasiter hos hästar.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade effekten är att nå förbättrad känslighet och mer tillitbara resultat. Kunden kommer då kunna vara säker på att även små infektioner utan symptom hos djuren kan detekteras. Artklassifieringen kommer också att bli mer träffsäker med färre felkällor. Detta leder till mycket större chanser att fånga upp infektioner och smittspridning innan synbara skador uppkommer hos djuren. På lång sikt kommer vi kunna automatisera processen vilket kommer leda till att produkten kan bli billigare. Risken för mänskliga misstag minskas också markant.

Planerat upplägg och genomförande

Först kommer förbehandlingsstegen att optimiseras för att lägga en grund för artklassificeringen. Med förbehandlingsstegen optimiserade kan artklassificeringsmetoden testas och optimiseras. Robustheten i metoden kommer sedan testas genom att undersöka minst 20 individer av varje art. Detektionsgränser kommer bestämmas med spikade prover. Slutgiltig evaluering av metod kommer göras genom jämförelse med dagens McMaster metod på rutinprover. Efter detta kommer rutiner sättas upp för sjösättning av den nya metoden kommersiellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.