Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innoverande organisation -fortsättningsansökan

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 777 500 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att utveckla kunskapen om hur produkt- och tjänsteutvecklingsarbetets ledning och organisation kan utvecklas mot en mer innoverande organisation och på så sätt möjliggöra en kontinuerlig förnyelse av företagens utbud av produkter och tjänster.

Långsiktiga effekter som förväntas

Forskningsrpporter som kan återföras till företagen och där bidra till kunskaper inom området samt vetenskaplig avrapportering

Upplägg och genomförande

Studien är en fortsättning på ett pågående projekt. Består av fyra fallstudier baserade huvudsaklingen på intervju och dokumentdata

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00871

Statistik för sidan